مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی و اجرا ویلای شماره 2 دشتکوه

 در حالت تعلیق

1398

 • ویلای شماره دو دشتکوه
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه همکف
 • پلان بام
 • سایت پلان
 • نقشه برداری زمین
 • متره و برآورد
 • نقشه برداری زمین
 • متره و برآورد دیوارهای حائل
 • طرح های اولیه
 • سه بعدی
 • سه بعدی
 • سه بعدی
 • متره و برآورد دیوارهای حائل
 • اجرای دیوارهای حائل
Top