مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی و نظارت معماری مهدکودک 15 کلاسی دانشگاه شیراز

 • جلد آلبوم
 • سایت پلان
 • بزرگنمایی بخشی از سایت پلان
 • پلان طبقه زیرزمین
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان کفسازی طبقه زیرزمین
 • پلان کفسازی طبقه همکف
 • پلان کفسازی طبقه اول
 • پلان بام
 • نماهای شرقی و غربی
 • نماهای شمالی و جنوبی
 • مقاطع
 • مقاطع
 • بزرگنمایی کلاس
 • بزرگنمایی کارگاه زبان
 • بزرگنمایی آزمایشگاه علوم
 • بزرگنمایی پله غربی
 • بزرگنمایی اتاق پله غربی
 • سه بعدی سازه اتاق پله غربی
 • بزرگنمایی سالن استراحت
 • بزرگنمایی سالن ژیمناستیک
 • بزرگنمایی کارگاه کامپیوتر
 • بزرگنمایی اتاق کنفرانس
 • بزرگنمایی کتابخانه
 • بزرگنمایی پل ورودی
 • نما سه بعدی خارجی
 • نما سه بعدی خارجی رنگی
 • نما سه بعدی خارجی
 • نما سه بعدی خارجی رنگی
 • نما سه بعدی خارجی رنگی
 • نما سه بعدی خارجی رنگی
 • نما سه بعدی داخلی
 • نما سه بعدی داخلی رنگی
 • نما سه بعدی داخلی رنگی راهروهای طبقه همکف
 • نما سه بعدی فیلتر ورودی حیاط
 • نما سه بعدی داخلی رنگی راهروهای طبقه همکف
 • نما سه بعدی داخلی رنگی راهروهای طبقه همکف
 • نما سه بعدی داخلی رنگی راهروهای طبقه همکف
 • نما سه بعدی داخلی رنگی راهروهای طبقه اول
 • نما سه بعدی داخلی رنگی راهروهای طبقه اول
 • نما سه بعدی داخلی رنگی راهروهای طبقه اول
 • نما سه بعدی داخلی رنگی راهروهای طبقه اول
 • نما سه بعدی داخلی کتابخانه
 • نما سه بعدی داخلی سالن ژیمناستیک
 • نما سه بعدی داخلی سالن استراحت
 • نما سه بعدی داخلی آزمایشگاه علوم
 • نما سه بعدی داخلی کلاس
 • نما سه بعدی داخلی کارگاه کامپیوتر
 • نما سه بعدی داخلی کارگاه زبان
 • نما سه بعدی داخلی اتاق کنفرانس
 • نما سه بعدی داخلی سرویس های بهداشتی
 • مهد کودک دانشگاه شیراز
 • مهدکودک دانشگاه شیراز
 • جزییات روشویی ها
 • جزییات روشویی ها
 • جزییات روشویی ها
 • جزییات روشویی ها
 • جزییات روشویی ها
 • جزییات روشویی ها
 • جزییات کمد کلاس
 • جزییات کمد کلاس
 • جزییات کمد کلاس
 • جزییات کمد اتاق بازی
 • جزییات قفسه کارگاه زبان
 • جزییات کمد کتابخانه
 • جزییات کمد آزمایشگاه علوم
 • جزییات کمدها
 • جزییات کمد و میز کارگاه کامپیوتر
 • جزییات کمد رختکن سالن ژیمناستیک
 • جزییات کمد دفترها
 • جزییات جاکفشی ها
 • جزییات کمد فضاهای اداری
 • جزییات کابینت آبدارخانه
 • سایت پلان
 • بزرگنمایی بخشی از سایت پلان
 • بزرگنمایی بخشی از سایت پلان
 • تاسیسات سایت
 • نما معبر شمالی
 • سرویس بهداشتی حیاط
 • اتاق رانندگان
 • بزرگنمایی سوییت نگهبانی
 • بزرگنمایی جزییات سایت
 • بزرگنمایی جزییات سایت
 • جزییات نرده های فلزی سایت
 • برش حیاط
 • سه بعدی داخلی - اتاق بازی
 • سه بعدی داخلی - اتاق کنفرانس
 • سه بعدی داخلی - کارگاه زبان
 • سه بعدی داخلی - کارگاه کامپیوتر
 • سه بعدی داخلی - آزمایشگاه علوم
 • سه بعدی داخلی - سالن استراحت
 • سه بعدی داخلی - سالن ژیمناستیک
 • سه بعدی داخلی - کتابخانه
 • سه بعدی داخلی - کلاس ها
 • سه بعدی داخلی - ورودی کتابخانه
 • سه بعدی داخلی - پله غربی و جنوبی
 • سه بعدی داخلی - فضای تجمع
 • سه بعدی داخلی
 • سه بعدی داخلی - راهروهای طبقه همکف
 • سه بعدی داخلی - راهرو طبقه همکف
 • سه بعدی داخلی - راهروهای طبقه اول
 • سه بعدی داخلی - راهروهای طبقه اول
 • سه بعدی داخلی - راهروهای طبقه اول
 • دیاگرام جهت نمایش حجم خاکبرداری
 • دیاگرام حیاط - تفکیک بر اساس مصالح و جنس کف
 • دیاگرام تاسیسات حیاط
 • دیاگرام فضاها - طبقه همکف
 • دیاگرام فضاها - طبقه اول
 • دیاگرام سازه ای پله خارجی اتاق کنفرانس
 • بزرگنمایی پله خارجی اتاق کنفرانس
 • طراحی و نظارت معماری مهدکودک 15 کلاسی دانشگاه شیراز
 • پلان کمد های اتاق مشاوره
 • جزییات کمد های اتاق مشاوره
 • جزییات کانتر پذیرش لابی ورودی
 • جزییات کانتر پذیرش لابی ورودی
 • طرح کفسازی (اپوکسی)
 • طرح کفسازی (اپوکسی)
 • طرح کفسازی (کفپوش)
 • طرح کفسازی (کفپوش)
 • طرح کابینت آشپزخانه اتاق سرایداری
 • طرح کفسازی (اپوکسی و کفپوش)
 • طرح کفسازی (اپوکسی و کفپوش)
 • دیاگرام فضایی
 • دیاگرام روند طراحی
 • دیاگرام پنجره بندی
 • دیاگرام دسترسی ها
 • راهنمای طبقات
 • راهنمای خروج اضطراری
Top