مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی داخلی آپارتمان واقع در ایمان جنوبی شیراز

 اتمام پروژه

1398

1402

 • دیاگرام کابینت های آشپزخانه
 • طرح اجرا شده آشپزخانه
 • طراحی سه بعدی آشپزخانه
 • طراحی کمد و جاکفشی - نمونه شماره 1
 • طراحی کمد و جاکفشی - نمونه شماره 2
 • طراحی کمد و جاکفشی - نمونه شماره 3
 • طراحی کمد و جاکفشی - نمونه شماره 4
 • طراحی کمد و جاکفشی - نمونه شماره 5
 • طراحی نهایی کمد و جاکفشی
 • طراحی نهایی کمد و جاکفشی
 • طراحی نهایی کمد و جاکفشی
 • طراحی نهایی کمد و جاکفشی
 • طراحی نهایی کمد و جاکفشی
 • وضع موجود
 • جاگذاری کمدها
 • طرح پتینه روی دیوار
 • زیرسازی رنگ
 • رنگ آمیزی
 • اتمام رنگ آمیزی
 • نصب قاب دور طرح پتینه
 • نورپردازی
 • نورپردازی
 • نورپردازی
 • نورپردازی
 • نورپردازی
 • نورپردازی
 • نمای تخت
 • نمای تخت
 • نمای تخت
Top