مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی دبستان 30 کلاسی دانشگاه شیراز - در حال طراحی

 در حال طراحی.

1399-1400

 • دبستان دخترانه دانشگاه شیراز
 • پلان زیرزمین
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • مقاطع
 • مقاطع
 • نماها
 • نماها
 • پرسپکتیوها
 • پرسپکتیوها
 • پرسپکتیوها
 • پرسپکتیوها
 • سایت پلان
 • پلان زیرزمین
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • پلان بام
 • پلان بام
 • نماها
 • نماها
 • مقاطع
 • مقاطع
Top