مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی واحد مسکونی رستاق افغانستان

در حال ساخت 

1399

  • پروژه مسکونی رستاق افغانستان
  • سایت پلان
  • پلان فنداسیون
  • پلان طبقه همکف
  • مقاطع
  • نماها
  • نماها
  • پلان تیر ریزی و جزییات سازه ای
  • جزییات نعل درگاه
  • پلان شیب بندی بام
Top