مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

نقشه برداری و ترسیمات نقشه های معماری مسجد دانشگاه شیراز

 اتمام پروژه

1399

 • نقشه برداری و ترسیمات نقشه های معماری (فاز 1) مسجد دانشگاه شیراز
 • فهرست
 • پلان موقعیت
 • سایت پلان
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان زیرزمین
 • پلان بام
 • برش طولی
 • برش طولی
 • برش عرضی
 • نمای جنوبی
 • نمای شمالی
 • نمای شرقی
 • نمای غربی
 • تصاویر سه بعدی
 • تصاویر سه بعدی
 • تصاویر سه بعدی
 • تصاویر سه بعدی
 • بزرگنمایی برش
 • بزرگنمایی نما
 • بزرگنمایی نما
Top