مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

بازترسیم نقشه های تاسیساتی رستوران واقع در عسلویه

 • ‍‍‍پلان سیستم آبرسانی
 • پلان سیستم تخلیه هوا
 • پلان سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب و آب باران
 • پلان سیستم لوله کشی گاز و سیستم آتش نشانی
 • پلان کانال کشی هوای برگشت
 • پلان کانال کشی هوای رفت
 • پلان برق رسانی به اسپلیت های طبقه همکف
 • پلان سوکت برق بدون وقفه طبقه اول
 • پلان سوکت برق بدون وقفه طبقه همکف
 • پلان سوکت برق طبقه اول
 • پلان سوکت برق طبقه همکف
 • پلان سیستم اعلام حریق طبقه اول
 • پلان سیستم اعلام حریق طبقه همکف
 • پلان سیستم تلفن طبقه اول
 • پلان سیستم تلفن طبقه همکف
 • پلان سیستم روشنایی ایمنی طبقه اول
 • پلان سیستم روشنایی ایمنی طبقه همکف
 • پلان سیستم روشنایی طبقه اول
 • پلان سیستم روشنایی طبقه همکف
 • پلان سیستم شبکه دیتا طبقه اول
 • پلان سیستم شبکه دیتا طبقه همکف
 • پلان سیستم صوت و دوربین مداربسته طبقه اول
 • پلان سیستم صوت و دوربین مداربسته طبقه همکف
 • پلان سینی کابل فشار ضعیف طبقه اول
 • پلان سینی کابل فشار ضعیف طبقه اول2
 • پلان سینی کابل فشار ضعیف طبقه همکف
 • پلان سینی کابل فشار ضعیف طبقه همکف2
Top