مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی آب نما، استخر و بازسازی ویلای واقع در قلات

1401-1402

در همکاری با مهندس فرشاد پروتا

 • وضع موجود
 • وضع موجود
 • وضع موجود
 • وضع موجود
 • طراحی آب نما - طرح شماره 2 - طرح نهایی
 • طراحی آب نما - طرح شماره 2 - طرح نهایی
 • طراحی سقف کاذب و نورپردازی
 • طراحی سقف کاذب و نورپردازی
 • طراحی آب نما - طرح شماره 1
 • طراحی آب نما - طرح شماره 3
 • طراحی آب نما - طرح شماره 3
 • 17
 • 18
 • استخر-1
 • استخر-2
 • استخر-3
 • استخر-4
 • استخر-5
 • استخر-6
 • استخر-7
 • استخر-8
 • وضع موجود ویلا + اجرای فضای الحاقی جدید
 • طراحی داخلی نهایی اجرا شده
 • طرح نهایی آب نما اجرا شده
 • طرح نهایی فضای الحاقی اجرا شده
Top