مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

Practice-72-تمرین های کلاس مقدمات طراحی معماری 3

تمرین های مقدمات طراحی معماری 3

پروژه دبستان 12 کلاسی

موسسه آموزش عالی آپادانا

1401

مدرس : محمدحسین گلکارفرد

 • 00
 • الهه شمسی
 • الهه شمسی
 • اسما سرخی دهداری
 • اسما سرخی دهداری
 • زینب میرزایی
 • زینب میرزایی
 • زهرا عسکری
 • زهرا عسکری
 • فاطمه رحیمی
 • فاطمه رحیمی
 • سمانه حسینی خواه
 • سمانه حسینی خواه
 • دنیا نریمانی
 • دنیا نریمانی
 • افرا هردان
 • افرا هردان
 • ساره سعادت
 • ساره سعادت
 • روزانا نظنزی
 • روزانا نظنزی
 • کیمیا رحیم زاده
 • کیمیا رحیم زاده
 • هانیه محمدی
 • هانیه محمدی
 • فاطمه عوض زاده
 • فاطمه عوض زاده
 • بهناز لیمویی
 • بهناز لیمویی
Top