مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

مسابقه طراحی میدان ملل تخت جمشید - (فراخوان محدود) - طرح شماره 1

لینک طرح های ابتدایی - 1

لینک طرح های ابتدایی - 2

مبانی نظری و شرح کانسپت :

هخامنشیان و تخت جمشید پیوسته در زمانه خویش پیشرو بوده اند و می توان روح زمانه آنها را بافتاری از جدیدترین تکنیک ها و آخرین اپیستم دانست.

اکنون میدان ملل، 2500 سال بعد، در مجاورت تخت جمشید پذیرای یکی از جدید ترین فرم هایی است که در ریاضیات و توپولوژی تعریف و تصویر شده است. این فرم نوین، کلاین نام دارد که در سال 1882 توسط فیلیکس کلاین، دانشمند آلمانی معرفی شده است. کلاین تک صفحه ی بسته ایست که در برخورد با خود، در خود فضای داخلی بوجود می آورد، مادامی که یکپارچگی فضای بیرون را در درون خود گذر می دهد. کلاین همچنان که دارای پیوستگی فضایی است، از کیفیات فضایی متفاوتی در درون بهره مند است، چرا که فضاهای داخلی فرم، پیوسته در حال قبض و بسط است. انسانها هم در برخود با خود همچون کلاین فضای فکری بوجود می آورند در حالیکه فضای بیکران اطراف، از آنها گذر می کند.

پوشش اِلمان، از پانل های لوزی شکل تشکیل شده است که ابعاد و اندازه آنها با یکدیگر متفاوت است. این پانل های تخت از جنس ورق کامپوزیت آیینه ای، با حرکت فاصله دار از یکدیگر بر روی بدنه اِلمان گسترش می یابند. این تطور پانل های نما بازنمایی است از اطوار انسان ها و ملل دیگر که در عین تفاوت دارای شباهت هایی با یکدیگرند که همچنان در پیکره ای یگانه استوارند. انعکاس دنیای اطراف بر روی قطعه های متکثر پانل ها، همان انعکاس دنیای اطراف و بازتابی از جهان جدید با فرم های جدید در ذهن ملل را بیان می دارد.

اِلمان میانی به سمت تخت جمشید جهت گیری شده است و همین امر به جهت دار شدن میدان برخلاف میدان های مرکزگرای معمول انجامیده است.

هندسه طرح با دنیای چندمرکزی و بیضوی کوپرنیکی قرابت دارد، چرا که می داند که قوانینی که کوپرنیک در کیهان شناسی کشف کرد یکی از دلایل متطور شدن و متکثر شدن هستی است.مدارهای بیضوی که اشارتی به مدارهای حرکتی احجام سماوی دارد، باعث توسعه فرم طرح شده است. ازین رو دو شیب راه (رمپ) با هندسه بیضوی مخاطب را به تراز ارتفاعی 70/4 متر و در مقابل حفره میانی کلاین که شبیه به سیاه چاله منظومه شمسی با حرکت گردابی است، هدایت و مشایعت می کند. این دو پاساژ شیب دار با توجه به ارتفاعی که از کف میدان دارند، مناظر گوناگونی را از دشت بطیع مرودشت و کوه پرشکوه رحمت را با پیش زمینه محیط مصنوع ارائه می کند و موقعیت گوناگونی را در مواجهه با بستر فراهم می آورد. یکی ازین سطوح شیبدار، اِلمان مرکزی را در درون جای داده است و دارای فضاهای سایه داری است که همراه با نیمکت و میز، امکان توقفی کوتاه را برای مخاطب فراهم می آورد، باشد که ازین رهگذر فضا به مکان تبدیل گردد.

ترکیب بندی فرم های طرح، نظمی ارگانیک با لحظات متفاوت را نشان می دهد.

مخاطب از درون اِلمان میانی که اکنون نقش یک کلایداسکوپ را ایفا می کند و به سمت تخت جمشید جهت گیری شده است، به راه ورودی و محور عمود بر دروازه ملل می نگرد.

گوناگونی درختان و گیاهان با ارتفاع های متفاوت نماینده اقلیم های متفاوت و ملل گوناگون این کره آبی است.

پایه بتنی مسلح که اِلمان میانی بر آن استوار است از میانه ی حوض آبی کم عمق که نماینده این جهان زنده به آب  است، سربرآورده است.

 فرم افقی اِلمان مرکزی و خطوط پیرامونی آن، یادآور فرم منشور کوروش است ، و قرارگیری آن برروی پایه و پیش آمدگی اش به اطراف، سرستون های جهت دار و پیش آمده تخت جمشید را بازنمایی می کند.

جنس سازه المان از لوله های فلزی است و نظام سازه ای آن از اعضای افقی و عمودی ساخته شده است. در نهایت روش ساخت سازه المان با استفاده از تکنیک کانتور می باشد.

 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
Top