مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

مسابقه طراحی میدان ملل تخت جمشید - (فراخوان محدود) - طرح شماره 2

مبانی نظری و شرح کانسپت :

به منظور سازگاری محتوای طرح با نام میدان ملل، یکی از اولین تصاویری که در ذهن متصور می شود، کره زمین و شکل کروی آن می باشد، ازین رو حجم کلی اِلمان  اصلی مسقیما کره طرح شده است.

 

خط نستعلیق یکی از قوی ترین و منحصر بفردترین داشته های ما ایرانیان در بین هنرهاست که از منظر زیبایی شناسی، عروس خطوط نامیده شده است. با نگاهی به آثار معماری اخیر در کشور های حوزه خلیج فارس به عنوان نمونه موردی و استفاده قابل توجه از خوشنویسی و خط ثلث در معماری، اکنون میدان ملل تخت جمشید بستر مناسبی برای نمایش خط نستعلیق در اِلمانی بزرگ مقیاس به جهانیان می باشد.

بدین منظور با استفاده از اشعار فارسی و کلماتی نظیر تخت جمشید، امید، خورشید، تاریخ، کعبه و ... که مستقیم و غیرمستقیم به تاریخ 2500 ساله هخامنشیان اشاره دارد، با خط نستعلیق بر روی فرم کره، اِلمانی به ارتفاع 12 متر طرح شده است.

اِلمان که بر روی پایه ای 150 سانتی متری قرار گرفته است، توسط حوض آب بیضی شکلی محصور شده است که نمادی از دریاست و  آزادی را القا می کند.

پلی به ارتفاع دو متر از سطح زمین از درون این کره عبور کرده که منجر به نفوذپذیری اِلمان شده است و با توجه به جهت دهی و چرخشی که به سمت تخت جمشید دارد، مخاطب را به سمت تخت جمشید هدایت می کند.

این اِلمان حضوری نمادین، نه در مرکز میدان بلکه منطبق بر محور عمود بر دروازه ملل را دارد.

درون گرایی و برون گرایی طرح، باعث شکل گیری شخصیت دوگانه ای در طرح شده است.

این گذر مشرف به محور اصلی تخت جمشید منجر به خلق فضای نظرگاهی شده است.

جنس درخشان و طلایی رنگ اِلمان بازتابی از مصالح جهان جدید است و حس گرانبها بودن را القا می کند.

وحدت و یکپارچگی بصری که در حجم کره وجود دارد به همراه تنوع کلمات و حروف نستعلیق بر روی آن، کثرتی از برهم نهی مفاهیم گوناگون را بازنمایی می کند.

طراحی، فضاسازی و ساماندهی محور شرقی با توجه به زبان فرمی طرح میدان و با حفظ درختان ارزشمند موجود در این قسمت صورت گرفته است.

هندسه کلی طرح با خطوط منحنی و بیضی شکل اشارتی به مدارهای حرکتی احجام سماوی دارد و از مرکزگرایی به دور است.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
Top