مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

مسابقه طراحی میدان ملل تخت جمشید - (فراخوان محدود) - طرح شماره 3

مبانی نظری و شرح کانسپت :

  صفحه اِنِپِر در ریاضیات به صفحه ی منحنی گفته می شود که در صورت ادامه لبه های صفحه، صفحه با خود برخورد می کند . این صفحه در سال 1864 میلادی توسط آلفرد انپر ریاضی دان آلمانی معرفی شد. این صفحه دارای رخنمونی یکسان و متقارن اما پویا از اطراف است که دربردارنده کانسپت برابری است.

این حجم به گونه ی حداقل با زمین برخورد می کند و گویی روی پنجه های خود از زمین جدا می شود و فضا را با درجه محصوریت متعادل به بند می آورد که مخاطب را در زیرخود جای داده و به نظرگاهی یادمانی به محور اصلی تخت جمشید و دروازه ملل تبدیل می شود. این کیفیت به نظرگاه شخصیت دربردارندگی بخشیده است.

حرکات سینوسی لبه این حجم یادآور جزئیات مضرّس و سینوسی پلکان های تخت جمشید می باشد.

این حجم در پلان، دایره و همچون هستی بدون جهت است.

اِلمان میانی به سمت تخت جمشید جهت گیری شده است و همین امر به جهت دار شدن میدان برخلاف میدان های مرکزگرای معمول انجامیده است.

میدان از زیر اِلمان به سمت اطراف شیب دار است و اِلمان میانی در تراز ار تفاعی 2 متر بالاتر از خیابان قرارگرفته است، این امر منجر به شکل گیری باغچه های گلکاری شده شیبداری شده است که تاثیر بصری بیشتری برای مخاطب فراهم خواهد آورد.

طراحی، فضاسازی و ساماندهی محور شرقی با توجه به زبان فرمی طرح میدان و با حفظ درختان ارزشمند موجود در این قسمت صورت گرفته است.

طرح هندسی موجود بر روی اِلمان میانی منجر به گشودگی صفحه شده است، که کنارهم قرارگیری گشودگی ها منجر به خلق سایه ای بدیع و چشم نواز بر روی زمین می گردد و  از آنجایی که بر روی یک صفحه قرار گرفته اند، از وحدت و یکپارچگی بصری بهره مند است.

سازه اِلمان، از بتن مسلح می باشد که توسط ورق مسی رنگ پوشش داده شده است.

4 گشودگی این المان به اطراف یادآور ایوان های اطراف معماری هخامنشی است .

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Top