مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

نظارت آپارتمان مسکونی واقع در دوکوهک شیراز

1402

 • مشخص کردن محدوده زمین - 16 آذر 1402
 • شروع گودبرداری - 27 آذر 1402
 • عملیات گودبرداری - 28 آذر 1402
 • عملیات گودبرداری - 4 دی ماه 1402
 • عملیات گودبرداری - 4 دی ماه 1402
 • عملیات گودبرداری - 4 دی ماه 1402
 • عملیات گودبرداری - 4 دی ماه 1402
 • رنگه ریزی فونداسیون - 12 دی ماه 1402
 • رنگه ریزی فونداسیون - 12 دی ماه 1402
 • رنگه ریزی فونداسیون - 12 دی ماه 1402
 • رنگه ریزی فونداسیون - 12 دی ماه 1402
 • اجرای بتن مگر - 18 دی ماه 1402
 • رنگه ریزی فونداسیون - 4 بهمن ماه 1402
 • شروع بافتن میلگرد های فونداسیون - 5 بهمن ماه 1402
 • بافتن میلگرد های فنداسیون - 6 بهمن ماه 1402
 • بافتن میلگرد های فنداسیون - 8 بهمن ماه 1402
 • بافتن میلگرد های فنداسیون - 11 بهمن ماه 1402
 • بافتن میلگرد های فنداسیون - 11 بهمن ماه 1402
 • بافتن میلگرد های فنداسیون و قالب گذاری - 14 بهمن ماه 1402
Top