مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی و نظارت ویلای شماره 6 دشتکوه - در حال ساخت

 • پروژه ویلای شماره 6 دشتکوه
 • پلان جانمایی
 • سایت پلان
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان سازه ای
 • پلان بام
 • مقاطع
 • نماها
 • نماها
 • پرسپکتیوها
 • پلان کلاف های افقی و عمودی - کلاف ها طبق آیین نامه جدید
 • پلان دیوارچینی طبقه همکف
 • پلان سقف طبقه همکف با محاسبه تعداد و طول تیرچه ها
 • پلان طبقه اول - جدید
 • پلان دیوارچینی طبقه اول
 • پلان سقف طبقه اول و خرپشته با محاسبه تعداد و طول تیرچه ها
 • تصویر هوایی
 • دیاگرام
 • دیاگرام
 • دیاگرام
 • دیاگرام
 • دیاگرام
 • دیاگرام
Top