مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی و اصلاحات نقشه و طرح ویلای شماره 10 واقع در دشتکوه + نظارت

 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 01
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 02
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 03
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 04
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 05
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 06
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 07
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 08
 • طرح شماره 2 - تغییر تراز ورودی ساختمان
 • طرح شماره 3 - تغییر ورودی ساختمان
 • طرح شماره 4 - تغییرات نقشه ساختمان
 • نمای داخلی - خام
 • نمای داخلی - خام
 • نمای داخلی پله - خام
 • نمای داخلی پله - خام
 • نمای داخلی پله - خام
Top