مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی و اصلاحات نقشه و طرح ویلای شماره 10 واقع در دشتکوه + نظارت

 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 01
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 02
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 03
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 04
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 05
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 06
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 07
 • طرح شماره 1 - اصلاح شیب جاده - 08
 • طرح شماره 2 - تغییر تراز ورودی ساختمان
 • طرح شماره 3 - تغییر ورودی ساختمان
 • طرح شماره 4 - تغییرات نقشه ساختمان
 • نمای داخلی - خام
 • نمای داخلی - خام
 • نمای داخلی پله - خام
 • نمای داخلی پله - خام
 • نمای داخلی پله - خام
 • پلان تراز ورودی
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان بام
 • پلان دیوارچینی طبقه همکف
 • بزرگنمایی پله
 • پلان دیوارچینی طبقه اول
 • طراحی نما - شماره 1
 • طراحی پله و آسانسور
 • طراحی نما - شماره 1
 • طراحی سایت
 • 28
 • 29
 • طراحی نما - شماره 2
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • طراحی آلاچیق
 • طراحی آلاچیق
 • طراحی آلاچیق
 • 38
 • 39
 • طراحی نهایی نما
 • 41
 • طراحی داخلی استخر
Top